top of page

Vrienden van de stichting

Nepal federatie Nederland.png
UAI-logo.png

Stichting Free The Beloved Nepal Daughters, spreekt zich uit tegen alle vormen van mensenhandel, ook als dit een vorm van adoptie is waarbij feitelijk sprake is geweest van enige vorm van handel. Daartoe hebben wij het plan van UAI onderschreven, dat is aangeboden aan Minister Dekker om voor de geadopteerden mogelijkheden en hulp te bieden om met de gevolgen van het geadopteerd zijn om te kunnen gaan, zoals: recht op dossier inzage, roots-research mogelijkheden en andere hulpverlening.

 

Mocht u vragen hebben over rootsresearch in het algemeen en feitelijk onderzoek in Nepal dan kan de Stichting u mogelijk verder helpen. Neem contact op via het contactformulier. Alle informatie wordt levenslang vertrouwelijk gehouden om uw privacy te beschermen.

bottom of page