Geslaagde Akkerhus fietstocht

Op Hemelvaartsdag werd weer de Akkerhus fietstocht georganiseerd. Er kon gekozen worden uit drie afstanden, 15, 30 en 48 km. De deelnemersstroom kwam wat traag op gang, maar tegen 14.00 uur waren er bijna 300 fietsers vertrokken, tot grote tevredenheid van de organisatie. Evenals voorgaande jaren was aan de fietstocht een goed doel gekoppeld. Deze keer was dat onze stichting.


We hebben een prachtig bedrag in ontvangst mogen nemen. De organisatie van de fietstocht, schonk de stichting € 500,-. De soep onderweg was volledig gesponsord door Tijhof Party service. De opbrengst hiervan was € 283,-. Samen met een gift leidde dit tot een bedrag op de cheque van € 800,-

krantenartikel De Driehoek
krantenartikel Tubantiakrantenartikel De Wiezer

© 2019

0547-785258 / 06-24898358

De stichting geeft financiële en praktische steun en hulp aan meisjes en vrouwen in Nepal die als slachtoffer van vrouwenhandel in de prostitutie of andere vormen van uitbuiting zijn terechtgekomen.