top of page

Projecten

De stichting selecteert projecten in Nepal die zich richten op de voorlichting, de opvang en de rehabilitatie van meisjes en vrouwen die zich wisten los te maken of middels rescue (reddingsacties) bevrijd werden uit hun situatie. Momenteel ondersteunt de stichting het ASSN-project in Butwal, zuid-west-Nepal. 

ASSN

Wij ondersteunen het project Aashish (=hoop) Social Service Nepal. Dit is een geregistreerde N(iet) G(ouvernementele) O(rganisatie), gevestigd in Butwal. Deze organisatie richt zich op preventie van vrouwenhandel en daarnaast op de opvang en rehabilitatie  (counseling, empowerment, scholing, vaktraining) van de vrouwen en meisjes, nadat ze zijn bevrijd of teruggekeerd. Door ASSN met een vaste bijdrage ondersteunen, helpen we vrouwen in de heropbouw van hun leven. 

Daarnaast hebben wij samen met ASSN een microkredietproject gestart. Hierin ondersteunen

wij vrouwen bij het opbouwen van een

zelfstandig leven als kleermaakster. Afhankelijk

van de financiële mogelijkheden van de stichting

worden nieuwe projecten geselecteerd.

 

Via de kwartaalrapportages van ASSN worden

wij van de voortgang van de activiteiten op de

hoogte gehouden. In november 2012 waren

enkele bestuursleden in de gelegenheid om

ASSN ook persoonlijk te bezoeken. We kregen

daardoor diverse nieuwe ideeën voor verdere

ondersteuning die momenteel worden uitgewerkt.

Hier vind u een presentatie over ASSN

03_edited.jpg

Microkrediet

In 2013 zijn we gestart met een eerste investering om microkredieten te verstrekken via partnerorganisatie ASSN. Eerst was dit voor vrouwen die alleen of gezamenlijk een naaiatelier wilden openen, als kleine onderneming. Inmiddels zijn er al 4 groepen van ongeveer 10 personen succesvol gestart en hebben zij hun leningen afgelost.
 
Er is nu ook de mogelijkheid om andere soorten kleine ondernemingen op te richten. Per persoon is er een start bedrag van €200,- als microkrediet. Bij dit traject om eigen inkomen te genereren, hebben de vrouwen geld nodig om basismaterialen aan de te schaffen. Maar soms ook voor het volgen van een cursus. Soms hebben ze hulp bij de boekhouding, marketing of coaching nodig. De kredieten worden zonder rente verstrekt en moeten binnen twee jaar terug betaald worden aan ASSN.

Als de dames hun lening hebben afgelost maken ze vaak ook iets dat in Nederland verkocht kan worden. Zoals dames tassen, mutsen en sjaals. Deze verkopen wij bij presentaties, de fietstocht of op een markt. De spullen zijn ook los van een activiteit verkrijgbaar, zie producten uit Nepal.

Hieronder vind u een slide met foto's van recente acties van ASSN in Nepal

bottom of page